Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN MẠNH ĐÔN
ThS BS Nam Tạo hình - Thẩm mỹ Chiều thứ ba
Sáng thứ năm
Chiều thứ sáu