Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Bùi Thị Vạn Hạnh
ThS BS Nữ Huyết học Sáng thứ ba
Sáng thứ năm
Chiều thứ năm
Sáng thứ bảy