Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Nguyễn Thị Hồng Chuyên
TS BS Nữ Thẩm mỹ da Chiều thứ hai