Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
HOÀNG ĐÌNH HỮU HẠNH
ThS BS Nam Hen-COPD Sáng thứ sáu