Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Huỳnh Ngọc Diễm
BS CKI Nữ Nội tiết Chiều thứ tư
Sáng thứ năm