Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
LÂM THẢO CƯỜNG
ThS BS Nam Lồng ngực - Mạch máu Sáng thứ sáu
Chiều thứ sáu