Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
ĐỖ HỒNG HẢI
ThS BS Nam Đau mạn tính Sáng thứ tư