Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN VŨ TUẤN ANH
BS Trần Đức Huy khám thay ngày 23.3.2023
ThS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ năm