Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN TRÚC DUNG
BS CKI Nữ Nội tiết Sáng thứ ba
Sáng thứ bảy