Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
LÊ NGUYỄN UYÊN CHI
TS BS Nữ Tai mũi họng Sáng thứ bảy