Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
DƯƠNG ĐÌNH DUY
BS CKI Nam Phẫu thuật Hàm Mặt - Răng Hàm Mặt Chiều thứ hai
Chiều thứ sáu