Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
LÊ THỊ THU HỒNG
BS CKI Nữ Tai mũi họng Chiều thứ ba