Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
TRẦN QUANG ĐẠI
ThS BS Nam Sáng thứ bảy
TRẦN QUANG ĐẠI
ThS BS Nam Tiểu phẫu Chiều thứ hai
TRẦN QUANG ĐẠI
Khám cách tuần
ThS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ tư