Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
HUỲNH PHƯƠNG NGUYỆT ANH
Chiều thứ 3 khám cách tuần
ThS BS Nữ Xương khớp Chiều thứ ba
Sáng thứ bảy