Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
PHẠM VĂN AN
BS CKI Nam Tiết niệu Sáng thứ ba
Chiều thứ ba
Sáng thứ bảy