Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN TUẤN ANH
ThS BS Nam Tiểu phẫu Sáng thứ bảy
NGUYỄN TUẤN ANH
Khám cách tuần
ThS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ tư