Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
TRẦN HỒ
Khám cách tuần
ThS BS Nam Tiểu phẫu Chiều thứ tư