Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN THẾ HÙNG
ThS BS Nam Tiểu phẫu Sáng thứ năm