Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
TRẦN MỸ DUNG
BS CKII Nữ Thần kinh Sáng thứ hai
Chiều thứ hai