Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
HỒ TẤT BẰNG
BS Lê Thị Thiên Nga khám thay ngày 25.3.2023
ThS BS Nam Lồng ngực - Mạch máu Sáng thứ bảy