Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
LA THIỆN ĐỨC
ThS BS Nam Thần kinh Chiều thứ tư