Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
CAO NGỌC MAI HÂN
ThS BS Nữ Tim mạch Chiều thứ năm