Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
DƯƠNG PHƯƠNG CHI
BS CKI Nữ Thẩm mỹ da Chiều thứ sáu