Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
LÊ MINH CHÂU
Khám cách tuần
ThS BS Nữ Thẩm mỹ da Chiều thứ tư