Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
LÊ THỊ KIM CHI
BS Nguyễn Lê Phương Anh khám thay ngày 15.3.2023
BS CKII Nữ Phổi Chiều thứ tư