Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN HOÀNG DUY
ThS BS Nam Hậu môn - Trực tràng Chiều thứ ba