Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
VÕ ĐĂNG THANH HIÊN
ThS BS Nam Hậu môn - Trực tràng Chiều thứ sáu