Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
LÊ TRỊNH NGỌC AN
Khám cách tuần
ThS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ tư
Chiều thứ tư