Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN HỒNG HOA
TS BS Nữ Phụ khoa Chiều thứ sáu