Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Nguyễn Đình Chương
ThS BS Nam Viêm gan Sáng thứ hai
Chiều thứ tư