Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN NGỌC ANH
ThS BS Nữ Tiểu phẫu Sáng thứ sáu