Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
LÊ TRƯƠNG TUẤN ĐẠT
ThS BS Nam Niệu học chức năng Chiều thứ tư
Sáng thứ bảy