Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Lê Chí Công
ThS BS Nam Nội thận Chiều thứ sáu