Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Bạch Trí Dũng
ThS BS Nam Thần kinh Chiều thứ ba