Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Trần Quang Đạt
Khám cách tuần
ThS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ tư