Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN LÊ TRUNG HIẾU
TS BS Nam Thần kinh Chiều thứ sáu
NGUYỄN LÊ TRUNG HIẾU
Bệnh thần kinh cơ - Khám cách tuần
TS BS Nam Chuyên gia thần kinh Chiều thứ ba