Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
BÙI HỮU HOÀNG
PGS TS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ hai
Phụ trách phòng khám
BÙI HỮU HOÀNG
ThS BS Phan Thế Sang khám thay ngày 15.3.2023
PGS TS BS Nam Viêm gan Sáng thứ tư
Chiều thứ tư
BÙI HỮU HOÀNG
CK Viêm gan
PGS TS BS Nam PK Quốc tế (Chuyên khoa) Chiều thứ ba
BÙI HỮU HOÀNG
PGS TS BS Nam Ung bướu gan mật và ghép gan Sáng thứ hai