Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
VÕ THỊ MỸ DUNG
Khám nội tiêu hóa
TS BS Nữ Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ ba
VÕ THỊ MỸ DUNG
TS BS Nữ Viêm gan Sáng thứ hai
VÕ THỊ MỸ DUNG
TS BS Nữ PK Quốc tế (Tổng quát) Sáng thứ bảy