Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
ĐỖ ĐÌNH CÔNG
Khám từ 06h30-10h30
BS Trần Xuân Hùng khám thay ngày 25.3.2023
PGS TS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ bảy