Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
ĐỖ TRỌNG HẢI
PGS TS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ hai
Chiều thứ ba