Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
PHẠM MINH HẢI
ThS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ năm