Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN THỊ NHÃ ĐOAN
Khám nội tiêu hóa
BS CKI Nữ Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ sáu
NGUYỄN THỊ NHÃ ĐOAN
BS CKI Nữ Viêm gan Chiều thứ năm