Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN PHÁT ĐẠT
ThS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ tư