Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
TRẦN TRUNG HIẾU
ThS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ bảy