Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN VĂN HẢI
PGS TS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ tư
NGUYỄN VĂN HẢI
PGS TS BS Nam Ung bướu gan mật và ghép gan Sáng thứ tư