Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
BÙI CAO MỸ ÁI
BS CKI Nữ Tim mạch Sáng thứ hai