Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
DIỆP THỊ THANH BÌNH

ThS BS Nữ Nội tiết Sáng thứ hai
Sáng thứ năm