Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
HUỲNH THANH BÌNH
ThS BS Nam Viêm gan Chiều thứ hai