Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
LÊ THỊ THÚY HẰNG
ThS BS Nữ Viêm gan Sáng thứ ba