Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
TRẦN HƯƠNG GIANG
Sáng thứ Ba khám từ 09h00-12h00
TS BS Nữ Sáng thứ ba
Chiều thứ ba
Sáng thứ sáu